Op het vlak van recyclage vervult Derbigum al jaren een pioniersrol. Vandaag blijft de specialist in energiebesparende dakbedekkingmaterialen vernieuwen met een uniek systeem voor recyclage van snijafval en dakafval.

Recyclage snijafval:

Recyclage dakafval:

  • Nauwe samenwerking met afvalinzamelaars & de afbraaksector

Voordelen:

  • Het gerecycleerd materiaal vloeit rechtstreeks terug in de productie
  • Het resultaat is milieuvriendelijke dakbedekking

Voor recyclage van grote projecten (+1.500 m²) kan u rechtstreeks contact opnemen met Derbigum via recyclage@derbigum.com.

De laatste drie jaar heeft Derbigum 2,5 miljoen euro uitgetrokken voor het recyclageproces waarbij oud dakafval en snijafval wordt hergebruikt in de productie. De uitdaging is nu om het hele recyclageverhaal optimaal op gang te krijgen en dat lukt niet zonder het engagement van de dakdekker. Koen Sneiders
Recycling Operational Manager Derbigum

Veel gestelde vragen

Kan ik als particulier of dakdekker rechtstreeks mijn oude roofing aanleveren in de fabriek te Perwez?

Neen, om praktische en economische redenen werkt Derbigum met de sector van afvalinzamelaars en slopers van gebouwen

Gaat Derbigum het dakafval ophalen bij de roofers of op de jobsites ?

NEE, een landelijke inzameling organiseren is niet rendabel en economisch niet verantwoord. Met uitzondering van grote oppervlakten (> 1500 m²).

Voor recyclage van grote projecten (+1500 m²) kan u rechtreeks contact op nemen met Derbigum via recyclage@derbigum.com

Derbigum Worldwide